x

AIIS tahminine göre, ülkenin nihai çelik ithalatı, 2017 yılında yıllık toplam 29.561
mt’luk ithalatla eşleştiğinde % 13.6 oranındaki önemli düşüşle 25.544 milyon net ton
(Mt) oldu.
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AIIS), cari yıl boyunca ABD’nin toplam çelik
ithalatı ve nihai çelik ithalatında önemli bir düşüş öngörüyor. Tahmin, 2018 yılının iki
aylık döneminde çelik ithalat trendlerinin analizine dayanıyor.
ABD’nin Ocak-Şubat’ta yaptığı toplam çelik ithalatı, sırasıyla 5.245 milyon NT’a ve
4.257 milyon NT’a ulaştı. Bu dönemde toplam çelik ithalatı bir önceki yıla göre %
5,3 azaldı. Ayrıca, nihai çelik ithalatı Ocak-Şubat 2017 ile kıyaslandığında % 3,5
oranında düştü.

AIIS tahminine göre, ülkenin nihai çelik ithalatının, 2017 yılında yıllık toplam ithalatı
29.561 mt ile eşleştiğinde,% 13,6 ile önemli ölçüde daha düşük olan 25.544 milyon
net ton (Mt) olması bekleniyor. Yıllık toplam çelik ithalatı 2017 yılında 38.126 mt’dan
% 17,5 oranıyla, 2018’de 31.470 mt’a gerilemiştir.
Tüm büyük ihracatçı ülkelerden nihai çelik ürünlerinin ithalatı 2018 yılında düşmeye
devam edecektir. Türkiye’den yapılan ithalatın büyük düşüşe şahit olması
muhtemelken, 2017’den bu yana ithalat % 46,5 oranında azaldı.
Yıl içinde ABD’ye yapılan ihracatta kayda değer düşüş görmesi muhtemel olan
diğer ülkeler ise Vietnam (% 21,1), Almanya (% 12 düşüş) ve Brezilya (% 11.1)
oldu.
Çeşitli çelik fabrikaları arasında, Oil Country Goods ve Hot Rolled Sheets, ithalat
hacimlerinde sıçrama raporlayabilecek tek ürünlerdir. Bu ürünlerin ithalatının
marjinal olarak sırasıyla % 6,6 ve % 1,9 oranında artması bekleniyor.
Öte yandan, bir önceki yıla göre 2018 yılında en çok düşüş gösteren demir cevheri
ithalatının 2017’de 1.566 mt’dan % 48’ini geçerek 2018’de 811.608 tona düşmesi
bekleniyor.
İthalat hacimlerinde önemli düşüş görmesi muhtemel diğer ürünler ise Tel Çubuklar
(% -34.2), Külçeler, Kütükler ve Levhalar (% -31.1), Ağır Yapısal Şekiller (% -28.6)
ve Soğuk Haddelenmiş Saclar (% -28.3) olacak.
Kaynak: Scrap Monster